VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Vi prøver hele tiden å være vårt samfunnsansvar bevisst. Det innbefatter å ta valg som påvirker våre ansatte, kunder, lokalsamfunnet og miljøet i positiv retning. Les mer om hvilke konkrete tiltak vi gjør for å sikre disse verdiene.

Miljøfyrtårn

Vi jobber kontinuerlig for at vårt klima-avtrykk skal være så lite som mulig. Derfor er vi miljøsertifiseres gjennom Miljøfyrtårn, en helt konkret måte å forbedre vår påvirkning av miljø, klima og arbeidsmiljø i egen drift og verdikjede. Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

For oss vil dette være et viktig verktøy for kontroll og struktur i forbindelse med eget avfall og utslipp, strukturere arbeidsoppgaver og ansvar, og samtidig sikre et økt fokus på området.

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre vår klima- og miljøpåvirkning av varer og tjenester? Send oss en e-post til post@solbergbil.no

Grønnvaskingsplakaten

En del av ansvaret vi mener hører til det å sertifisert, er det å unngå å bruke miljøtiltak som et grep i markedsføringen. Det er en viktig balansegang i det å inspirere og misbruke. Derfor har vi nå forpliktet oss til å følge grønnvaskingsplakaten, som stiller strenge krav til kommunikasjonen rundt miljøvern. Vi skal sørge for å gjøre tiltak fordi det er riktig å gjøre, ikke fordi vi ønsker å fremstå som noe bedre enn vi er eller som et ledd i markedsføringen. Samtidig ønsker vi å vise frem hva vi får til og hva som er mulig, slik at resten av bransjen også blir med på jobben. For der har bilbransjen en lang vei å gå. Les mer om grønnvasking her

 

FN´s bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi alene kan ikke gjøre noe med alt, men vi kan utgjøre en forskjell for våre ansatte, vårt lokalmiljø og samfunn. Derfor har vi valgt oss ut fire av FNs bærekraftsmål som vi skal ha skikkelig fokus på.

 

 

#3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Solberg Bil er en inkluderende arbeidsplass som verdsetter alle ansatte, uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder, religion eller seksuell legning. Vi er opptatt av mennesket, ikke bare på jobb, men i livet ellers. Det tror vi fører til et mer kreativt og produktivt arbeidsmiljø, og at våre ansatte gleder seg til å gå på jobb. Alle har sin historie og derfor tar vi psykisk helse på alvor. Gjennom vår bedriftshelsetjeneste tilbyr vi alle våre ansatte gratis psykologhjelp. Solberg Bil skal være en god og sikker arbeidsplass. Vi jobber tett med vår bedriftshelsetjeneste, samt verneombud og AMU for å sikre kontinuerlig fokus på HMS.
#8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030. Vi samarbeider med ulike institusjoner om å gi unge, samt mennesker som har falt utenfor arbeidslivet eller skolen, en ny mulighet hos oss. Flere har fått fast jobb hos oss.
#12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Vi jobber kontinuerlig for at vårt klima-avtrykk skal være så lite som mulig. Nå skal vi miljøsertifiseres gjennom Miljøfyrtårn, en helt konkret måte å forbedre vår påvirkning av miljø, klima og arbeidsmiljø i egen drift og verdikjede. Vi har utnevnt en miljøansvarlig og opprettet en egen miljøgruppe som representerer et tversnitt av selskapet. Vi stiller strenge krav til oss selv, samt våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har satt egne mål for å øke sorteringsgraden for vårt avfall og har utarbeidet konkrete tiltak som skal gjøre det lett for alle ansatte å følge, slik at vi oppnår vårt felles mål.
#17 SAMARBEIDE FOR Å NÅ MÅLENE

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

For å lykkes med bærekrafts målene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Vi er engasjert i og samarbeider med ulike instanser. Vi er engasjert i bærekrafts arbeidet for vår bransje og ønsker å være en pådriver for utvikling. Dette gjør vi gjennom vårt engasjement i bærekrafts utvalget i Norges Bilbransjeforbund. Vi samarbeider med opplæringskontoret innen bilfag/reservedelsfag/salg for å sikre kompetanseutvikling og rekruttering til vår bransje. Vi tar også årlig imot både lærlinger, samt utplasserings studenter. Gjennom vårt engasjement i Grenland næringsforening er vi en stemme inn i næringslivet lokalt i Grenland som har som mål å legge til rette for synergier og samarbeid for næringslivet.