Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Solberg Bil AS, og alle våre samarbeidspartnere og leverandører må forplikte seg til å følge Åpenhetsloven. 

Solberg Bil er en 100% familieeid bilforretning og har siden starten i 1975 vært en av Telemarks største bilforhandlere. Vi er eksperter på Ford og Maxus og er stolte av vår lange tradisjon som bilforhandler i Telemark. Med våre avdelinger i Skien og på Notodden er vi en betydelig aktør innen person og nyttekjøretøy i Telemark.

 

Solberg Bil og Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer).

Solberg Bil forsterker sin innsats på disse områdene. Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

 

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Vi stiller krav til alle våre leverandører og deres egen leverandørkjede om at de forplikter seg til å følge Åpenhetsloven.

Vi jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats

 

Samarbeidspartnere og bransjer

Solberg Bil AS er Telemarks FORD forhandler og har med det naturligvis et svært tett samarbeid med Ford Motor Norge, som også er vår største leverandør.

De har, som oss, et tydelig uttalt fokus på bærekraft: https://www.ford.no/opplev-ford/baerekraft

Det samme gjelder Ford Motor Inc: https://corporate.ford.com/social-impact/sustainability.html

I forbindelse med arbeidet med å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder har vi også igangsatt dialog med flere organisasjoner og foreninger:

  • Ford Forhandlerforeningen – et organ for Ford forhandlere i Norge. Her har vi dialog på styrenivå og foreningen er i dialog med sine medlemmer om dette.
  • Autogruppen, Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide kjede av selvstendige merkeforhandlere, bruktbilforhandlere og bobilforhandlere, har opprettet en leverandørportal der leverandører kan melde inn sine tiltak og progresjonen med disse. Dette vil gjøre det lettere for Autogruppens medlemmer å følge opp sine leverandører rundt dette.
  • Sammen vil vi med kontinuerlig fokus og oppfølging fremme gode arbeids og miljøforhold hos våre leverandører.

 

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på post@solbergbil.no 

Les mer her: Redegjørelse Aktsomhetsvurdering Solberg Bil 2023